Arxiu Municipal de Granera

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Granera  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Granera. L´Arxiu Municipal de Granera forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004

Serveis

Els serveis que ofereix són:

·       Consulta de fons

·       Reprografia

·       Assessorament a arxius d'entitats i associacions

·       Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Consultes i informació: 93 966 81 52 o  granera@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Granera conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Granera

          Fons de l'Administració Local                                                                          

101   Ajuntament de Granera                                                                      

          Fons públics no municipals                                                                                         

201   Jutjat de Pau de Granera                                                                     

          Col·leccions                                                                                                                    

912   Biblioteca i hemeroteca legal: Reials Cedules