Fons de la Cooperativa de Consum i Distribució “La Econòmica” de Veciana

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08297.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

COOPERATIVA DE CONSUM I DISTRIBUCIÓ “LA ECONÒMICA”

1.4.1. Data inici

1938

1.4.2. Data final

1938

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

9 unitats de descripció (0,11 m.). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Cooperativa de Consum i Distribució “La Econòmica”

2.2. Història del productor

La Cooperativa de Consum i Distribució “La Econòmica” es crea a l’any 1938 per tal de distribuir entre els cooperativistes els articles de consum que adqueriexi o fabriqui la Cooperativa i crear tota classe d’obres en benefici dels membres associats i està intengrada dins de la Federació Comarcal de Cooperatives d’Igualada

2.3. Història arxivística

La documentació del fons Cooperativa de Consum i Distribució “La Econòmica” ha estat guardada conjuntament amb la resta de fons del Arxiu Municipal a les dependencies de l’ajuntament. Aquest fons es identificat a la fase d’organització de l’arxiu realitzada a l’any 2005 per part de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. El tractament definitiu i la seva descripció al GIAM es realitza en el mes de novembre de l’any 2013, dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades de l’ingrés del fons

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents produït orgànicament, reunit i utilitzat per la Cooperativa de Consum i Distribució “La Econòmica”  en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat per tractar-se de documentació històrica

3.3. Increments

Es desconeix l’existència de més documentació d’aquest fons

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El fons té les següents seccions: Òrgans de govern, Administració general, Règim financer i patrimonial i Activitats i serveis

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

El fons està descrit amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està relacionat amb la documentació municipal ja que ajuda a  contextualitzar l’acció de la Cooperativa de Consum i Distribució “La Econòmica”

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2013/07/11
Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2014/03/18

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 30 d’octubre de 2010