Arxiu Municipal d'Olost

Jutjat de Pau d'Olost

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08149.201.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Olost

Arxius municipals digitals

4

Fons Ajuntament Olost

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08149.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Arxiu Municipal d'Olost

Arxius municipals digitals