Borsa;arxiver/a;Arxiu General;Xarxa Arxius Municipals

ANUNCI al DOGC pel qual es fa pública la convocatòria per proveir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i constitució de borses de treball, per part de la Diputació de Barcelona

En el DOGC núm. 8960, de dimarts 18 de juliol de 2023, surt publicat:

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per proveir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i constitució de borses de treball, per part de la Diputació de Barcelona. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=965374

(S-12/23) TÈCNIC/A SUPERIOR ARXIVÍSTICA