Donació-cessió-compraventa d'imatges

Bon dia,

no és que vulgui plantejar realment un nou tema de debat, és, més aviat, una manera de donar-vos a conèixer el que ens ha succeït a l'Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes. 

Ara fa uns dies, un fotògraf ens va fer arribar la proposta d'una donació-cessió d'uns fons d'imatges, un xic sui generis. Aquestes imatges s'havien realitzat al Parc Natural del Garraf, i donat que Sant Pere de Ribes territorialment es veu afectat, vam creure oportú valorar aquesta possibilitat. La particularitat de la proposta rau, en que realment el que pretenia dit fotògraf era cobrar, dos euros per imatge, en concepte de materials i treball realitzat. La donació-cessió ja no era tal, s'havia transformat en compraventa. 

Arrel d'això, vam fer recerca de dit fotògraf per valorar la idoneïtat de continuar fent-t'hi tractes. Vam comprovar per les xarxes socials que havia treballat per altres institucions públiques i privades, i que havia fet donacions de material fotogràfic a algunes d'elles. També ens vam posar en contacte amb alguns dels arxius, afectats per pertinença del seu municipi al Parc Natural del Garraf, i vam poder comprovar que no vam ser els únics a qui se'ls hi va oferir la possibilitat d'adquirir aquestes imatges.

Tot plegat, i veient el caràcter marcadament mercantil de la proposta, vam declinar acceptar. La confirmació de les nostres sospites en les va donar el mateix fotògraf, quan tot responent a la nostra negativa, ens va confirmar que aquestes imatges les havia realitzat per encàrrec de la Diputació de Barcelona. És a dir, d'una feina ja cobrada amb anterioritat, en pretenia extreure'n un segon benefici.

Per no allargar-ho més. La pretensió d'aquest missatge és el de donar-vos a conèixer el nostre cas, que malauradament no ha estat l'únic, i posar-vos en sobreavís per possibles i futures pseudopropostes de donació-cessió.

Gràcies per la vostra atenció.

Jesús Castillo

Auxiliar tècnic de l'Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes

Darrera resposta: Jesus Castillo Prado 16/03/2020 - 09:13

2 comentaris

Álvarez Martínez, Patrícia

Bon dia Jesús,

També ho va provar amb l'arxiu municipal de Begues. En un primer contacte semblava que volia fer una donació, i en el moment que li vam demanar més informació, efectivament tenia la pretensió de fer una venda. Ho hem rebutjat.

Patrícia Álvarez

Arxivera itinerant

Castillo Prado, Jesus

Bon dia Patrícia,

si hagués estat sincer des d'inici, l'haguéssim rebutjat igualment, perquè no és política de l'Arxiu comprar. Ara bé, com a profesional de la fotografia tindriem d'ell una concepció personal diferent de la que ara tenim.

Gràcies pel teu comentari...

Jesús Castillo