Hem actualitzat les eines de gestió documental per a l’e-administració dels ajuntaments

El mes d’abril de l’any passat l’equip d’arxivers de l’Oficina de Patrimoni Cultural  de la Diputació de Barcelona vam publicar al nostre web corporatiu les eines de gestió documental per incorporar en els projectes d’implantació d’administració electrònica dels ajuntaments.

Com ja vam dir, són eines que beuen de diverses fonts (Generalitat de Catalunya, Normes tècniques publicades i dels Grups de treball de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals) i les compartim perquè siguin adaptades i millorades a través del coneixement i l’experiència de cadascú.

Les eines que hem actualitzat són:

-Model i esquema de metadades (el Model està en pdf, csv i excel i l’Esquema en csv i excel)

-Quadre de classificació i catàleg de processos/sèries (pdf, csv i excel)

-Calendari d’accés (pdf, csv i excel)

-Calendari de transferència (pdf, csv i excel)

-Calendari de conservació i eliminació (pdf, csv i excel)

-Catàleg de documents essencials (pdf, csv i excel)

-Quadre de tipus documentals (pdf, csv i excel)

-Catàleg de formats (pdf, csv i excel)

Des de l’Oficina de Patrimoni Cultural, esperem seguir contribuint a la normalització i consolidació d’aquestes eines amb l’objectiu final que els ajuntaments treballin plenament, d’acord amb la legislació vigent, amb paràmetres d’eficiència, eficàcia i transparència envers el ciutadà.

Oficina de Patrimoni Cultural