Exposició virtual: Empremtes del primer estiueig

Us presentem l’exposició virtual que porta per títol Empremtes del primer estiueig formada per 75 documents d'arxiu (amb projectes, plànols, documents textuals, fotografies, programes de festa major, cartells, premsa local, anuncis publicitaris,…) a l'entorn del fenomen de l'estiueig abans de l'any 1936, al territori de la província de Barcelona, procedents de 20 arxius municipals d’ajuntaments del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals.

http://www.diba.cat/web/exposicio-estiueig/tema

Amb aquesta mostra pretenem posar a l'abast de tothom, interessats, investigadors i ciutadans en general els documents d'arxius municipals petits, de poblacions menors de 10.000 habitants que són gestionats pels arxivers itinerants del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals que coordina l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Per què hem triat el tema de l'estiueig? Perquè creiem que es tracta d'un fenomen històric atractiu, suggerent i encara poc estudiat i difós que va comportar notables canvis a diferents nivells com l'arquitectònic, urbanístic, social, cultural i econòmic en nombrosos municipis catalans i que ha deixat fins als nostres dies algunes de les empremtes que presenta la mostra.

La mostra s'estructura amb una presentació de l'Oficina de Patrimoni Cultural i una contextualització del tema per part d'un especialista, acompanyades d'una galeria d'imatges de documents identificats i un mapa de localització. Amb un format eminentment visual volem arribar fàcilment a tots els públics de la xarxa.

Amb l'inici d'accions de difusió com aquesta, sense cercar un caràcter d'exhaustivitat i amb una clara voluntat de divulgació, volem apropar el contingut del patrimoni documental local a la societat i contribuir a suscitar l'interès necessari per conèixer-lo millor i, si escau, investigar-lo.

També volem evidenciar que la correcta gestió dels arxius municipals  d'ajuntaments petits facilita la conservació i possibilita com en aquesta mostra la difusió d'un patrimoni cultural d'alt valor històric, a voltes no prou conegut.

Per últim, relacionem aquesta activitat de difusió en el marc del Dia Internacional dels Arxius que va tenir lloc el 9 de juny, dia de promoció i posada en valor dels arxius d'arreu del món, com a garants de la memòria individual i col·lectiva del conjunt de la ciutadania.

Oficina de Patrimoni Cultural

Juliol de 2013