El fons històric de l’Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès en línia

Us donem notícia d'aquesta presentació que després d'anys de treball, és l'exemple de l'èxit de la col·laboració entre administracions: ANC, XAM i Ajuntament Sant Cugat. La suma de varis projectes i l'esforç de vàries persones ha fet possible que finalment tinguem l'inventari històric en línia i, vinculat a ell, les actes de ple històriques digitalitzades accessibles online. A aquestes administracions i a les persones que hi ha al darrera, moltes gràcies!

Sala de Premsa SantCugat

Dimecres, 16 de juliol de 2014

El fons històric de l’Arxiu Municipal ja es pot consultar a internet

L’Ajuntament i l’Arxiu Nacional de Catalunya han treballat conjuntament per inventariar la documentació històrica de l’Ajuntament i posar-la a l’abast de la ciutadania a través d’internet

També es pot consultar en línia les actes del ple municipal del període 1843-1962

El regidor de Cultura, Xavier Escura, la regidora de Comunicació, Joana Barbany, i el cap de l’àrea dels Fons Històrics de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Josep Fernández, han presentat aquesta tarda el nou servei que permet consultar en línia l’inventari de la documentació històrica de l’Ajuntament conservada a l’ANC. L’accés als inventaris del fons es pot fer a través del cercador CercANC del web www.anc.gencat.cat o a través del web municipal http://www.santcugat.cat/servei/arxiu-municipal.

“Aquest fons inclou documentació municipal des del 1760 fins al 1999”, ha explicat Joana Barbany, “i disposa de 16.546 i 1.298 llibres administratius. Conté documentació tant diversa com comunicats externs, informes de secretaria, cadastres, registre de sepultures, estudis de detall, avantprojectes...”. Entre ells, es pot trobar informació referida al mercat municipal de Pere San, actes municipals des del 1843 fins al segle XXI, nomenaments de personal, informació sobre l’arxiu del Monestir, padrons d’habitants, registre de propietats de nínxols, plànols d’edificis municipals...

A més a més, a través d’aquest nou servei també es posa a disposició pública les imatges dels llibres d’Actes de Ple de l’Ajuntament des del 1843 fins al 1962. Cada imatge està associada al seu llibre administratiu i a la seva ubicació física dins del dipòsit. D’aquesta manera els ciutadans podran consultar en línia les actes de ple històriques del municipi.

Aquest servei s’ha posat en marxa gràcies al treball conjunt entre l’Arxiu Municipal i l’Arxiu Nacional de Catalunya. L’accés als inventaris en suport físic continuarà actiu a la sala de consulta de l’Arxiu Nacional de Catalunya. També cal destacar la participació activa, en la fase de descripció del projecte, de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

Finalment, cal destacar que en els propers mesos s’anirà ampliant la informació que es posa ara a disposició en línia. S’inclourà més documentació històrica com la col·lecció de pergamins anteriors al 1760 o els diversos fons privats que es custodien, fins a poder disposar per Internet de la consulta de tota la documentació històrica del municipi que es conserva a l’Arxiu Històric Municipal.