Nova versió del model de Quadre de Classificació Municipal

S’ha publicat la darrera actualització del model de Quadre de Classificació Municipal. Aquesta nova versió incorpora les aportacions que ha fet el col·lectiu professional dels arxivers des de que es va presentar la primera versió, el 28 de setembre del 2016. També s’han afegit les modificacions proposades per iniciativa del propi grup de treball encarregat del seu manteniment.

En aquest espai podeu trobar, com a novetat, el catàleg de processos/sèries modificat (en format pdf, csv i excel), l’índex del catàleg de processos/sèries (pdf) i un document (pdf) que recull tots els canvis que s’hi han dut a terme en els darrers mesos.

Alhora, també trobareu el quadre de classificació, que no ha variat respecte a la versió del 2016 (en els mateixos formats que el catàleg), el comunicat d’adhesió i el formulari d’aportacions.