Hem actualitzat el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal

La Diputació de Barcelona ha aprovat un nou model tipus de Reglament del Servei d’Arxiu Municipal per posar-lo a disposició dels ens locals adherits al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals, que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural.

L'any 1997 l’Oficina de Patrimoni Cultural va publicar la Proposta de Reglament del Servei d'Arxiu Municipal, juntament amb l'Associació d'Arxivers de Catalunya i va servir de model per diversos arxius municipals catalans a l'hora d'aprovar el seu reglament de funcionament.

L’any 2010, la mateixa Oficina de Patrimoni Cultural en el marc del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals va elaborar un altre reglament, que partia del publicat l’any 1997, amb l’objectiu d’establir un marc organitzatiu i funcional que afectava als diversos agents implicats, és a dir, l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i els usuaris externs.

Ara, en aquest reglament hem incorporat les darreres novetats legislatives que han estat substancials en el context de l’Administració digital, la transparència en la gestió pública, la regulació del dret d’accés a la informació dels ciutadans, entre d’altres.

Actualment, el Programa de Manteniment està format per 142 Ajuntaments que gestionen l’equip d’arxivers itinerants de l’Oficina de Patrimoni Cultural. I la Central de Serveis Tècnics, formada per 82 Ajuntaments, que en total sumen 224 Ajuntaments de la Xarxa d’Arxius Municipals.  

Esperem que aquesta eina actualitzada sigui de força utilitat per al conjunt d’arxius municipals.

Oficina de Patrimoni Cultural