Digitalització de part del fons de l'Arxiu Municipal de Gaià

L’Ajuntament de Gaià ha començat a digitalitzar part del seu fons municipal, una actuació que s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que enguany suposa la digitalització d’actes municipals, padrons municipals d’habitants, llibres d’amillarament, cadastres, atermenaments, llibres de juntes i comissions municipals, decrets d’alcaldia i tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la província de Barcelona.

Els treballs, que es duen a terme a les pròpies instal·lacions de l’Arxiu, consisteixen en digitalitzar les actes municipals dels anys 1868 a 2013. També es digitalitzen els llibres d’amillarament (1861-1954), els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1868-1996), les actes d’atermenament (1877-1912), els llibres d’actes de la Junta Municipal d’Associats (1873-1923), els llibres d’actes de la Junta Pericial (1884-1937), les actes de la Junta Local de Reformes Socials (1903-1923), les actes de la Junta Local de Protecció a la Infància (1906), les actes de la Junta Local del Cens de Població (1897-1917), les actes de la Junta Local d'Instrucció Pública (1886-1931), els llibres d’actes de la Junta Local de Primera Ensenyança (1956-1959), les actes de la Junta Local de Protecció d'Animals i Plantes (1928), les actes de la Comissió Local del Blat (1930), les actes de la Junta Municipal Agrària (1937) i els decrets i resolucions d’alcaldia (1954-2015). En total, es digitalitzaran més de 14.000 documents que s’emmagatzemaran en suport informàtic i, més endavant, els que siguin de lliure accés, es posaran a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general a través de la xarxa.

Aquest projecte de digitalització suposa la salvaguarda d’aquesta documentació i la preservació dels originals, ja que a partir d’ara ja no serà necessari manipular-los per tal de consultar-los, de manera que es garantirà la seva conservació permanent.

A banda de la salvaguarda de la informació que contenen i de la preservació física de la documentació, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests fons documentals.