Preparació de les dades per a la migració al sistema SeTDIBA

Avui, 18 de novembre, el personal del Gabinet d’Innovació Digital i de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona fa la sessió formativa als ajuntaments que volen integrar-se al projecte SeTDIBA i que ja disposen d’un gestor d’expedients.

L’objectiu de la sessió és establir les instruccions, les tasques i recomanacions que cal realitzar prèviament a la migració de les dades del gestor d’expedients que disposa l’ajuntament. Es tracta d’adaptar el format de les dades en origen perquè s’ajustin tant a les eines de gestió com a la metodologia eSET perquè els treballs de migració es minimitzin els errors per falta d’informació.

Les tasques que es proposen són principalment de caràcter arxivístic i de gestió documental, per tant els arxivers itinerants de la Xarxa d’Arxius Municipals s’encarregaran de coordinar i fer el seguiment dels treballs preparatoris en aquells municipis on són presents i assessoraran en aquells municipis que no formen part de la XAM.