ODS Vida submarina. Moció per a la protecció del fons marí de l’ajuntament de Cabrera de Mar

L’any 2000 el Ministeri de Medi Ambient de l’Estat Espanyol tenia la intenció d’extreure 500.000 metres cúbics de sorra del fons marí del litoral de Vilassar de Mar i Premià de Mar, a la comarca del Maresme, per tal de regenerar altres platges del territori de la demarcació de Barcelona.

Davant el fort impacte d’aquest tipus d’intervencions sobre el fons marí i la seva fauna i flora, el llavors regidor de Medi ambient de l’ajuntament de Cabrera de Mar, el senyor Antoni Rovira Ruilopez, va presentar una moció al Ple municipal de 31 d’octubre de l’any 2000, per tal de demanar al Ministeri de Medi Ambient que reconsiderés el projecte, redactés un pla que compatibilitzés la regeneració de les platges amb la conservació del fons marí i on es manifestava el suport als ajuntaments de Vilassar de Mar i Premià de Mar i als pescadors de la zona per tal de protegir el fons marí de la zona Maresme sud.

Aquest esdeveniment l'hem relacionat amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) “Fons Marí” que mensualment presentem dins de la secció Docs Xam Agenda 2030. Us convidem a que consulteu l'enllaç per poder esbrinar més coses sobre aquest document.