Una Ordre Ministerial estableix l’obertura dels Arxius

Com ja sabeu la tarda del diumenge passat es va publicar al BOE la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado

 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/

Des de l’Oficina de Patrimoni Cultural continuem amb el teletreball però estem valorant la presencialitat quan sigui imprescindible en els Arxius Municipals del Programa de Manteniment de la XAM, sempre d’acord amb les directrius dels Ajuntaments i de la mateixa Diputació de Barcelona.

Hem contactat amb alguns Arxius de la Central de Serveis Tècnics i la interpretació d’aquesta Ordre és diversa a l’hora d’establir Plans, protocols, mesures o instruccions.

També vam contactar amb la Generalitat de Catalunya i ens van dir que estaven preparant un Protocol tècnic.

Us proposem que a través d’aquesta Comunitat puguem compartir aquests Plans, protocols, mesures o instruccions que de ben segur poden ser útils per al conjunt i la diversitat d’arxius municipals que conformen la Xarxa d’Arxius Municipals.

Oficina de Patrimoni Cultural

1
Etiquetes:
Legislació

2 comentaris

Tomàs Sánchez, Laura

Bon dia,

el servei de prevenció de riscos de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ens ha redactat un protocol de seguretat i salut per arxius i biblioteques. Algunes de les mesures que queden establertes són:

- La prestació de servei de consulta serà preferentment telemàtica, només es farà consulta presencial si és imprescindible i amb cita prèvia. Només es podran consultar 10 documents per jornada laboral i un cop consultats caldrà deixar el material i documents 10 dies en quarentena.

- L'Ajuntament facilitarà ampolles de gel hidroalcohòlic per dur a sobre per garantir la higiene de mans durant el servei, tan pel peresonal com per els usuaris.

- Es facilitarà equips de protecció per personal: mascaretes FFP2 i guants.

- Es facilitarà material per a la neteja de desinfecció de les superfícies de treball, que anirà a càrrec del personal d'arxiu.

- S'instal·laran mampares als taulells d'atenció al públic.

De moment seguim teletreballant, encara no tenim el material per dur a terme l'atenció al públic.

Zamora Escala, Jaume Enric

Moltes gràcies, Laura. Salut !