Folgueroles

Actualitzem els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Folgueroles

A partir d’avui, ja es troben actualitzats els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Folgueroles a la Comunitat Virtual de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

Fons Agrupació Sardanista de Folgueroles

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08083.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons Ateneu de Folgueroles

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08083.302.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Fons Amics de Verdaguer

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08083.303.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

L’Arxiu Municipal de Folgueroles restaura el llibre d’amillarament de l’any 1851

El passat mes d’octubre, el taller de restauració de Toni Esparó ha fet entrega a l’Arxiu Municipal de Folgueroles del llibre d’amillarament de 1851, un cop finalitzat el tractament al que ha estat sotmès. El llibre d’amillarament és un document on es recull la riquesa pecuniària, urbana i rústica dels contribuents del municipi, i hi trobem diverses dades com el nom del cap de família, la casa, les parcel·les de terreny que posseïa, la seva localització i els topònims, què s'hi conreava, i sobretot quant havia de tributar aquella propietat.