Arxiu Municipal de Folgueroles

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Folgueroles és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Folgueroles. L'Arxiu Municipal de Folgueroles forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

 

Serveis

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Folgueroles

Pl. Verdaguer, 2 (Can Dachs)

08519 FOLGUEROLES

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 812 20 54 o folgueroles@diba.cat

www.folgueroles.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Folgueroles conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions i fons privats, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Folgueroles

Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament de Folgueroles

102   Patronat Casa-Museu Verdaguer (1991-2007), (2,50 m.)

Fons públics no municipals

201   Jutjat de Pau de Folgueroles

 Fons Privats         

301   Hermandad Sindical Agrària (1951-1983), (0,10 m.)

302   Ateneu de Folgueroles (1989-2012), (3,20 m.)

303   Amics de Verdaguer (1874-2010), (1,80 m.)

304   Agrupació Sardanista de Folgueroles (1984-2023), (0,69 m. i 8 Gb)

Col·leccions

901   Col·lecció Local

902   Delegació Local de FET i i de las JONS (1940-1970), (0,10 m.)

903   Societat La Llibertat Folguerolenca (1932-1942), (0,10 m.)

904  Montepio Nostra Senyora de la Demunt (1933-1952), (0,10 m.)

905   Cooperativa La Folgarolense (1934-1938), (0,10 m.)

906    Montepio de Socors Mútuos (1937-1937), (0,10 m.)

907   Gremi de Sant Antoni Abat (1947-1949), (0,10 m.)

908   Agrupació Teatral Verdaguer (1959-1968), (0,10 m.)

909   Associació de Filles de Maria (1961-1967), (0,10 m.)

910  Grup de Teatre Atlàntida (1981-1987), (0,10 m.)

911  Ateneu de Folgueroles (1992-1992), (0,10 m.)

912  Ampa Escola Bressol Mossèn Cinto / Patufet (1979-2005), (0,10 m.)

913  Unión Patriotica (1924-1929), (0,10 m.)

914  Col·lecció de fotografies dels Pastorets de Folgueroles (1990/2004), (0,03 m.)

915  Fotògraf Josep Sala (1982/2002), (2,05 Gb)