Fons Agrupació Sardanista de Folgueroles

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08083.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Agrupació Sardanista de Folgueroles

1.4.1. Data inici

1984

1.4.2. Data final

2023

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

6 capses. 0,69 ml i 8 Gb

2- ÀREA DE CONTEXT

2.1. Nom del productor

Agrupació Sardanista de Folgueroles

2.2. Història del productor

L’Agrupació Sardanista de Folgueroles es va fundar el 1984 disposada a vetllar pel foment i la difusió de la sardana al poble. Des dels inicis, les activitats de l’associació consistien en ballades, audicions, cursets, etc. L’activitat estrella era les "6 hores de sardanes a la Damunt" que sempre acollia una gran quantitat de públic (als voltants d’un miler de persones cada any). L’any 1999 l’agrupació es va integrar a l’Ateneu de Folgueroles, amb la qual cosa va aconseguir més suport i una seu social, que fins llavors no en tenia. El 2022 la junta va decidir disoldre l’Agrupació.

2.3. Història arxivística

El fons ingressà a l’Arxiu Municipal per donació dels responsables de l'Agrupació Sardanista de Folgueroles el 24 de març de l'any 2023. La documentació estava ordenada i classificada i es va inventariar per incorporar-la a l'Arxiu.

2.4. Dades d'ingrés

El fons ingressa el 24 març de 2023.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1. Abast i contingut

El fons està format per la documentació fruit de l’activitat de l’entitat, bàsicament es tracta de correspondència d’entrada i de sortida, la comptabilitat de l’entitat, cartells, fotografies, reculls de premsa, programes, documentació relativa a la celebració de concursos, els estatuts de l’entitat, dades dels socis, logos, etc.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

Hi ha la possibilitat d’increments en cas d’aportacions de documentació d'antics socis de l’entitat.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació elaborat pel Servei d'Arxiu Municipal de Folgueroles.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons descrit i automatitzat amb el programa GIAM:

  • quadre de classificació
  • inventari-catàleg

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

5.1. Documentació relacionada

-

6- ÀREA DE NOTES

6.1. Notes

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2023/04/26

Autoria: David Molet i Guitart

7.1.2. Data de descripció

2022/04/26

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.