L’Arxiu Municipal de Súria publica l’inventari del fons de la família Coll-Borrell

L'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, posa a disposició del públic l’inventari del fons de la família Coll-Borrell. Aquest fons va ingressar a l'Arxiu Municipal juntament amb el del poeta surienc Salvador Perarnau i Canal (https://xam.diba.cat/wiki/fons-salvador-perarnau-canal), ja que Benvinguda Coll Borrell era la seva esposa. A l'hora de fer el tractament, però, es van identifcar dos fons clarament diferenciats; el propi del poeta i el de la família de la seva esposa.

Podeu accedir al mateix a través del següent enllaç: https://xam.diba.cat/wiki/fons-coll-borrell, on hi trobareu el quadre de classificació i l’inventari-catàleg.

Benvinguda Coll i Borrell (Barcelona, 1902-Súria, 1975) va ser la muller del poeta i intel·lectual surienc Salvador Perarnau i Canal (Súria, 1895-1971). Visqué a Barcelona molts anys. Havia estat cantaire de l’Orfeó Català i era professora d’educació musical. Exercí en acadèmies privades i a les escoles d’ensenyament primari de la Generalitat. Va conèixer Perarnau el 1929 i es van casar el 1932. El 1935, va ser la reina de la festa en els Jocs Florals de Barcelona, celebrats al Palau de la Música Catalana, on Perarnau obtingué el premi de la Flor Natural amb el poema ‘Mimosa, flor de febrer’ que dedicà a ella mateixa. Els darrers anys de la vida va establir residència a Súria, on també va fer classes de música i piano i va dirigir algun festival artístic infantil. En el de 1969, al teatre Ateneu, va estrenar-se una composició musical pròpia amb lletra de Salvador Perarnau. Després del decés del cònjuge, el 1971 impulsà l’edició i publicació d’“Oracions. Poemes inèdits”, obra significativa de l’etapa de maduresa poètica de Perarnau. 

Entre la documentació que integra aquest fons cal destacar la de caràcter personal de Benvinguda Coll (sobretot correspondència, entre la qual destaca la del seu festeig amb Salvador Perarnau i la que mantingueren quan aquest darrer era a l'exili), la de caràcter professional (relacionada amb la seva activitat com a pianista) i familiar (certificats de naixement, matrimoni i defunció, rebuts, contactes, compra-vends, etc.), tan d'ella com dels seus pares. També inclou alguns poemes, llibres i fotografies.