Instal·lació de nous armaris compactes a l’Arxiu Municipal de Vacarisses

El passat mes de novembre es van instal·lar nous armaris compactes a l’Arxiu Municipal de Vacarisses (Vallès Occidental). Aquesta nova intervenció s’ha efectuat en un dels tres dipòsits de l’arxiu, permetent resoldre parcialment el problema de col·lapse que presentaven i que impedia assumir les transferències de molta documentació en paper que encara resta a les oficines.

La instal·lació s’ha efectuat al dipòsit principal ubicat a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, augmentant en gairebé 80 metres lineals el seu espai de creixement. L’Arxiu Municipal de Vacarisses actualment compta en el seu conjunt amb 3.841 unitats de descripció, el que suposa uns 441,7 metres lineals de documentació.

La intervenció, sufragada per l’Ajuntament de Vacarisses i efectuada per l’empresa EUN, ha estat supervisada per la Regidoria de Cultura i els tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. A més d’aquesta instal·lació s’ha procedit a aplicar una pintura especial a les parets de la sala per mitigar l’alt nivell d’humitat que presenta l’espai en el qual ja funciona un aparell deshumidificador.

La primera organització del fons documental de Vacarisses es va portar a terme l'any 1998 per personal tècnic de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L’any 2011 es va efectuar una fase d'actualització que va possibilitar que l’any següent l'Ajuntament de Vacarisses s'adherís al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.