Assessorament i suport tècnic en matèria de conservació a l’Arxiu Municipal de Martorell

El passat 28 de juny, es va dur a terme l’actuació de neteja i desinfecció preventiva a un conjunt de documents del fons que va ingressar per part de Cecili Serrats i Canals a l’Arxiu Municipal de Martorell. Els documents, a banda d’acumulació de brutícia i alteracions fisicomecàniques, evidenciaven l’afectació per microorganismes.

La visita d’assessorament i el suport tècnic a l’Arxiu Municipal de Martorell es van realitzar per part del Laboratori de Conservació-Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.