Fonollosa inicia l’actualització de l’organització del seu arxiu municipal

L’Ajuntament de Fonollosa, a través d’un conveni de col·laboració amb l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, ha iniciat aquest mes de novembre l'actualització del seu Arxiu Municipal. Aquesta consistirà en la continuació dels treballs de la primera fase d’organització que van tenir lloc entre els mesos d'abril i juny de 2002 (també en col·laboració entre el mateix Ajuntament i l’OPC)  i van suposar llavors l’organització i descripció de 542 unitats d’instal·lació de documentació municipal que suposaven un total de 67,5 metres lineals.

L’actuació, amb una durada prevista de tres mesos, serà duta a terme per un arxiver extern amb la supervisió d’un arxiver itinerant de l’OPC i consistirà en l’ordenació i descripció d’uns 100 metres lineals de documentació municipal. L’aplicació de la metodologia de l’OPC comportarà la neteja, organització, descripció i instal·lació d’aquesta documentació i la realització d’un inventari del conjunt del fons documental en el programa de Gestió Integral d’Arxius Municipals (GIAM) que aplica el nou model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC) de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, l’Ajuntament es podrà acollir al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’OPC que garanteix a través de l’equip d’arxivers itinerants la consolidació de la gestió diària de l’Arxiu Municipal.

Els municipis de menys de 10.000 habitants que no compten amb arxiver propi troben en el Programa de la Xarxa d’Arxius Municipals, coordinat per l’Oficina de Patrimoni Cultural, un sistema territorial efectiu de suport als arxius municipals “in situ” que garanteix la gestió a la mateixa administració municipal i, alhora, l’accés als usuaris externs.