Finalitza l'actualització de l'Arxiu Municipal de Fonollosa

Entre els mesos de novembre de 2021 i febrer de 2022 han tingut lloc els treballs d'actualització de l’arxiu municipal de Fonollosa (Bages). La intervenció arxivística, que s’inclou dins el programa de suport al patrimoni documental municipal que desenvolupa la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, la va realitzar un arxiver extern amb la supervisió d’un arxiver itinerant de l’OPC.

La Diputació de Barcelona va dur a terme la primera organització de l’arxiu municipal durant l’any 2002. Els actuals treballs d’actualització han consistit en el tractament de la documentació municipal generada entre els anys 2002 i 2021.

Amb aquesta intervenció, l’arxiu municipal de Fonollosa compta amb 168,54 metres lineals de documentació; 1.420 unitats d’instal·lació i 2.650 registres a l’inventari. Actualment ja es troba en procés d’adhesió al programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Amb el tractament, també es pretén facilitar el control, la consulta i la difusió del fons documental, tan a nivell intern com per a la ciutadania.