El Laboratori de Conservació – Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona restaura tres pergamins de l’Arxiu Municipal de Granera

El març de 2022, l’Ajuntament de Granera va fer entrega a la restauradora de la Diputació de Barcelona, Marta Gabernet, de tres pergamins per a la seua restauració. Es tracta de tres pergamins d’entre els segles XIV i XV, que van ser donats a l’Ajuntament de Granera pel senyor Ramon Torra Vilà. Tot i que el mal estat dels pergamins ha dificultat la lectura, sabem que poden fer referència a la titularitat i drets sobre camins i masies del municipi de Granera.

Els pergamins manuscrits presentaven certa rigidesa i tenien força acumulació de pols i brutícia, i sobretot molts doblecs marcats que feien pensar que havien estat conservats plegats durant força temps o reutilitzats com a cobertes. També presentaven pèrdues que afectaven a zones manuscrites i estrips i altres deformacions sobretot als marges.

La intervenció ha consistit en realitzar una neteja en sec per tal de retirar la brutícia superficial, una acurada neteja humida pel revers dels pergamins per eliminar la brutícia més impregnada, hidratació dels suports, aplanat per tensió per tractar les deformacions i consolidació i reintegració dels estrips i pèrdues. Finalment, els tres pergamins es conserven protegits dins camises individuals de conservació i una carpeta del conjunt de cartró corrugat de conservació.

El 18 de gener de 2023, Marta Gabernet, tècnica del Laboratori de Conservació – Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, va fer entrega i presentació dels treballs realitzats a l’alcalde de Granera, Pere Genescà Girbau, i amb l’assistència de l’arxiver itinerant, Marc Garriga.

L’arxiu municipal de Granera té l’objectiu de preservar la documentació històrica per assegurar la seua accessibilitat per la recerca històrica a usuaris externs i la difusió del patrimoni.

El tractament ha estat finançat per la Diputació de Barcelona dins el Programa de Restauració anual que ofereix anualment als arxius adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals. L’arxiu municipal de Granera forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals des de l’any 2004.