L’Arxiu Municipal de Folgueroles restaura el llibre d’amillarament de l’any 1851

El passat mes d’octubre, el taller de restauració de Toni Esparó ha fet entrega a l’Arxiu Municipal de Folgueroles del llibre d’amillarament de 1851, un cop finalitzat el tractament al que ha estat sotmès. El llibre d’amillarament és un document on es recull la riquesa pecuniària, urbana i rústica dels contribuents del municipi, i hi trobem diverses dades com el nom del cap de família, la casa, les parcel·les de terreny que posseïa, la seva localització i els topònims, què s'hi conreava, i sobretot quant havia de tributar aquella propietat.

El llibre es trobava en un estat de conservació força deficient degut a la seva manipulació al llarg dels gairebé dos segles de vida. La restauració ha consistit en: neteja en sec amb aspirador específic de conservació amb filtre HEPA® i paletina, tractament de neteja mecànica en sec utilitzant esponja natural vulcanitzada (esponja de fum) i gomes d’esborrar, tractament de desinfecció hidroalcohòlic per inactivar l’activitat microbiològica, aplanat del suport, consolidació, reforç i reintegració del conjunt de pèrdues del suport, relligat, aprofitament de les etiquetes originals de pell amb daurats i confecció d’una funda amb cartró de conservació de llarga durada per a la protecció i emmagatzematge del llibre d’amillarament.

El mateix Toni Esparó va entregar i presentar el llibre restaurat a l’alcalde Xevi Roviró i a la regidora de cultura Carme Torrents.

La restauració l’ha assumit l’Ajuntament de Folgueroles i ha permès que el llibre s’hagi pogut digitalitzar aquest 2021 a través del programa de digitalització de documents dels arxius municipals adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) promogut per la Diputació de Barcelona. Amb aquesta acció es preserva aquest llibre d’amillarament i s’assegura la seva accessibilitat i difusió, i així es garanteix la seva consulta i la recerca històrica.

L'Arxiu Municipal de Folgueroles forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2006.