Restaurem el patrimoni documental de Folgueroles

L'arxiu Municipal de Folgueroles amb la col·laboració de la Xarxa d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, ha restaurat el Libre de alberans de senyer en Bernat Godayoll de perroquia de Sancta Maria de Ffogarolles (s. XVI).

El document, que es trobava en molt mas estat de conservació, conté anotacions de la gestió diària del mas, però també anotacions personals, algun escrit litetari, etc. El seu mal estat de conservació impedia de posar-lo a disposició pública i de coneixer-ne el seu contingut, ja que qualsevol manipulació n'hagués fet perillar la seva integritat.

Amb aquesta restauració s'ha conservat el patrimoni documental del municipi i es posa a mans dels investigadors i del públic interessant un document singular per conèixer la microhistòria del municipi.