La Diputació de Barcelona restaura el Llibre censal (1726-1740) de Sant Hipòlit de Voltregà

Un censal és una obligació redimible de pagar una pensió anual o cens a una persona o entitat i als seus successors en virtut d’un capital rebut per qui la contrau. El Llibre censal (1726-1740), de Sant Hipòlit de Voltregà que s’ha restaurat, recull els pagaments que feia la vila de Sant Hipòlit als seus creditors en el període esmentat. La importància rau en que permet conèixer l’endeutament de la vila i també qui eren les persones o institucions a qui es devien els diners.

La tasca de restauració l’ha portat a terme el restaurador Toni Esparó, amb un cost de 1.633,50 €. Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Actualment a la Xarxa hi ha 216 arxius adherits.

El Llibre censal (1726-1740), presenta enquadernació de pergamí amb solapa i és de cosit vist amb reforços de pell al llom. Les dimensions són 31 x 21 x 3,2 cm. El bloc del llibre està format per 10 quadernets i incorpora diversos fulls solts de dimensions vàries. El número total de folis és de 237. El procés de restauració ha consistit en, un cop documentat el llibre, el descosit i separació de l’enquadernació del bloc, el tractament de neteja superficial en sec del suport paper i de neteja humida per immersió per eliminar la brutícia entre fibres, disminuir la presència de fòxing , rebaixar l’acidesa i disminuir la intensitat de color de les aureoles de humitat. Després s’ha procedit al desacidificat, reaprestat, assecatge i aplanat, consolidació d’estrips i reintegració de pèrdues. L’enquadernació s’ha netejat i s’han reintegrat les importants pèrdues de suport. Un cop s’ha intervingut en el bloc i en la enquadernació es procedeix a fer la unió (cosit) de les dues parts.

L’objectiu del Programa de Restauració és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

La finalitat d’aquesta actuació és garantir la conservació i l’accessibilitat a la memòria documental dins l’àmbit local.