FOGARS DE MONTCLÚS PRESERVA EL SEU PATRIMONI DOCUMENTAL

ES RESTAURA EL LLIBRE D’AMILLARAMENT DE 1861

L’amillarament és un document elaborat periòdicament pels ajuntaments per conèixer la riquesa rústica, pecuària i urbana dels contribuents durant el s. XIX.

Aquest document és una font essencial per a conèixer l’estructura agrària, el paisatge rural i la cartografia d’aquell temps.

La restauració d’aquest llibre ha estat portada a terme des del Laboratori de Conservació i Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona per la restauradora Marta Gabernet.

Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa de Restauració que s’ofereix, per la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, a tots els ajuntaments adherits al Programa de Manteniment  dels arxius municipals. 

L’objectiu és la preservació i difusió del  llegat documental. Llegat essencial en la confirmació i recuperació de la nostra memòria col·lectiva.

Així doncs, aquest llibre retorna a l’Arxiu municipal de Fogars de Montclús en un molt bon estat de conservació possibilitant així novament el seu accés  a tots els que hi tinguin interès.