Es restaura el Llibre d'Actes més antic de Tiana

La Diputació de Barcelona fa possible la restauració del Llibre d’actes del Ple de 1825-1841 de l’Ajuntament de Tiana.

Les actes del Ple recullen els acords polítics i l’activitat dels ajuntaments en l’exercici de totes les seves competències donant així el testimoni de l’evolució histórica i  també de la més recent del poble.

Aquest llibre en concret, a part de les actes, conté altres documents importants d’aquest període com els “registre de guies” on s’indica les quantitats de blat estranger, cacau i altres productes que es portaven a Tiana i que sortien en carro de la Porta Nova de Barcelona , l’ ”arrendamet de drets comunals” i d’altres.

La tasca de restauració l’ha portat a terme la restauradora Berta Blasi, amb un cost de 1.024,87 €. i ha consistit en la neteja en sec página per página, la consolidació del suport, la neteja de l’enquadernació i el canvi de les ànimes de cartró, el reforç dels nervis, l’encolat del llom, la substitució de les vetes i l’encolat de les guardes. Donat l’afectació per fongs que presentava ha estat necessari efectuar-ne la desinfecció.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Actualment están adherits a la Xarxa 216 arxius.

L’objectiu del Programa de Restauració és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

La finalitat d’aquesta actuació és garantir la conservació i l’accessibilitat a la memoria documental dins l’àmbit local.