Restauració del llibre de cadastre de 1738 de l'Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta

El tercer trimestre de l’any, el taller de restauració de Toni Esparó ha fet entrega a l’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta del cadastre de 1738, un cop finalitzat el tractament al que ha estat sotmès. El cadastre és el registre del patrimoni i les rendes pel repartiment de la quota tributària exigida per l’Estat, i es tracta del document més antic conservat a l’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta.

El cadastre de 1738 es trobava en un estat de conservació força deficient degut a la seva manipulació al llarg dels segles. La restauració ha consistit en: neteja en sec amb aspirador específic de conservació amb filtre HEPA® i paletina, tractament de neteja mecànica en sec utilitzant esponja natural vulcanitzada (esponja de fum) i gomes d’esborrar, tractament de neteja humida (en el suport paper mitjançant bany per immersió i en el suport pergamí mitjançant el fregament superficial amb hisops de cotó humectats amb dissolució hidroalcohòlica), aplanat del suport, consolidació, reforç i reintegració del conjunt de pèrdues del suport, relligat i confecció d’una funda amb cartró de conservació per a la protecció i emmagatzematge del cadastre.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L’objectiu del Programa de Restauració és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

El cost total del tractament de restauració és de 1.064,80 euros i ha estat cofinançat entre Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.

L'Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2004.