L’ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR RESTAURA DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

S’acaba de fer entrega, a l’Arxiu municipal de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, d’un llibre de la Junta local de llibertat Vigilada de 1945 i del llibre del padró d’habitants de 1936, un cop finalitzat el tractament de restauració realitzat per la restauradora Montse Puchades de l’empresa Montart Restorer.

El llibre de llibertat vigilada controlava a totes aquelles persones que havien estat condemnades acabada la guerra i que els havia estat concedida la llibertat provisional. La Junta elabora llistats on costaven les dades personals de les persones amb llibertat provisional.

El Padró de 1936 també és important per la investigació històrica, sobretot per treballs demogràfics

Els microorganismes havien provocat pèrdues de suport a les tapes i a les primeres pàgines. En aquest sentit s’ha realitzat una neteja i desinfecció i s’ha reintegrat les pèrdues de suport amb una o diverses capes de paper japonès fins aconseguir un aspecte o tacte similar a l’original. Finalment, s’ha reproduït el cosit original i s’han encolat les tapes un cop restaurades.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L’objectiu del Programa de Restauració és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

L'Arxiu Municipal de Castellbell i el Vilar forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2012.

Com a conclusió es vol remarcar que aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat a la memòria documental d’àmbit local.