Tiana continua preservant el seu patrimoni documental

Continuem amb la restauració de documents de l’Arxiu Municipal de Tiana. En aquesta ocasió es tracta del llibre de “Tiana. Matriz primitiva catastral” de 1852 que complementa el “Plano geométrico del termino jurisdiccional de Tiana con su barrio de Montgat” també de1852 que es va restaurar el 2019.

El procés de restauració portat a terme per la restauradora Berta Blasi ha consistit en una neteja mecànica en sec, tant de l’enquadernació com del bloc del llibre, la neteja puntual del llom de pell i les cantonades amb un cotó humit. S’ha consolidat la enquadernació i empalmat els nervis que es trobaven partits. Un cop  consolidat el bloc del llibre i els nervis s’ha procedit a tornar unir el bloc a l’enquadernació.

Aquesta acció s’emmarca dins del Programa de restauració que ofereix la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona als ajuntaments adherits al Programa de Manteniment

L’objectiu d’aquestes actuacions són la preservació i la difusió del llegat documental que dona identitat al municipi i en manté la seva memòria.

3
Etiquetes:
Difusió, Tiana, Cadastre
1
Temes:
Restauració