Restaurat un altre llibre d’amillarament de Fogars de Montclús

S’ha restaurat el llibre de “Amillaramiento de la jurisdicción de Fogás y parroquias. Año 1854 ” de l’Arxiu Municipal de Fogars de Montclús tot complementant la que es va realitzar el 2017 en el llibre d’amillarament de l’any 1861

L’amillarament és un document elaborat periòdicament pels ajuntaments per conèixer la riquesa rústica, pecuària i urbana dels contribuents durant el s. XIX.

Sandra Vilchez Abós ha estat la responsable de portar a terme la restauració i ho ha documentat gràficament i per escrit  tot deixant constància del procés i el tractament que ha realitzat. El tractament ha consistit en la mesuració del ph, neteja superficial, extracció de taques, eliminació de plecs i arrugues, consolidació de la enquadernació, correcció de les deformacions, retoc cromàtic, hidratació i la confecció d’una funda de protecció. També ha presentat unes consideracions respecte a les condicions ambientals (paràmetres referents a la temperatura, la humitat i la il·luminació ) per tal de garantir la seva conservació i que són vàlides per a tota la documentació que preservem a l’Arxiu Municipal.

Aquesta actuació s’emmarca dins del Programa de Restauració que s’ofereix, per la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, a tots els ajuntaments adherits al Programa de Manteniment  dels arxius municipals i l’objectiu del qual és la preservació i difusió del nostre llegat documental.