Sant Quintí de Mediona inicia l’organització de l’arxiu municipal

L’ajuntament de Sant Quintí de Mediona amb col·laboració de l’Oficina de Patrimoni Cultural inicia aquest desembre l’organització del seu arxiu municipal.

 L’organització de l’arxiu municipal suposa l’adequació d’un espai per a la custòdia dels documents, el seu tractament arxivístic, la seva instal·lació física en contenidors normalitzats i la realització d’un inventari que descriu lel conjunt documental. Es preveu el tractament d’uns 240 metres lineals al llarg de sis mesos.

 En l’edifici municipal, en el nivell més baix, s’ha previst la instal·lació de l’arxiu municipal de Sant Quintí de Mediona. Aquest espai s’ha condicionat i s’ha dotat amb prestatgeria metàl·lica fixa que ha de permetre la custòdia de tot el fons municipal i assumir el creixement dels propers anys.

 Els municipis de menys de 10.000 habitants que no compten amb arxiver propi troben en el Programa de Manteniment de la XAM coordinat per l’Oficina de Patrimoni Cultural un sistema territorial efectiu de suport als arxius municipals. Actualment 132 municipis es troben adherits amb aquesta modalitat

1 comentari

Pastallé, Pere

Aquesta organització suposa l'organiotzació número 202 dels arxius municipals realitzats per l'OPC