PROJECTE DONES, VEÏNES, CIUTADANES DE VILADECANS

El passat dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es presentà l’exposició Dones de Viladecans. De Veïnes a Ciutadanes, promoguda pel programa d’Igualtat de Gènere amb la col·laboració del departament de Patrimoni Cultural – Arxiu Municipal (AMVA) i la Fundació Ciutat de Viladecans.

L’exposició és una mostra de textos i imatges, amb finalitat divulgativa, en la qual es podrà resseguir la història i la petjada de les dones de Viladecans al llarg de bona part del segle XX fins arribar a l’actualitat. Des de les aproximadament 1500 dones veïnes d’un poble petit i encara força pagès, cap a la dècada dels anys 30, passant per la dona en el context del franquisme o la Transició democràtica. Un recorregut que finalitza en l’època actual on les dones ciutadanes tenen destacada presència en la política local o en camps professionals o de lleure ben diversos, així com en nombroses entitats culturals i de defensa dels drets de les dones. La mostra també és una oportunitat per observar quines són les darreres aportacions en aquest camp, realitzades des de la pròpia administració local, i alhora reflexionar sobre quines han de ser les apostes de futur, tot cercant la igualtat d’oportunitats per a les dones.

Gran part de la informació continguda en l’exposició és el producte de la recerca iniciada ara fa un any per la històriadora local Marta Llop, on, a banda, de la necessària investigació documental i bibliogràfica, es van fer tot un seguit d’entrevistes individuals a dones veïnes de la ciutat, representatives de generacions diverses i de llocs de procedència i àmbits formatius, laborals o culturals diferents. A més, es va realitzar també un treball de camp amb les entitals local amb discurs de gènere, amb les diverses vocalies de dones existents en algunes associacions de veïns i amb el grup de Lectura Tertúlies Literàries Dialògiques on les dones són ben presents. Amb el treball d’investigació realitzat es van obtenir una bona gamma de testimonis i imatges personals que han ajudat a reconstruir l’empremta de la dona local al llarg de les darrers dècades de la nostra història local.

Un altre dels productes derivats del treball de recerca esmentat és l’audiovisual Dones de Viladecans: constructores de ciutadania  que s’ha presentat paral·lelament a l’exposició. L’audiovisual esdevé el perfecte complement a la mostra documental i gràfica ja que en ell es poden observar els diversos testimonis de les dones de la ciutat i de les entitats de dones prèviament entrevistades durant la recerca. Tots aquests testimonis, entrellaçats però classificats en diversos capítols temàtics, ajuden a copsar de primera mà quina ha estat la vida i l’experiència de moltes de les dones de Viladecans. L’alt nivell de l’audiovisual i de l’exposició servirà de base i acompanyament a una proposta didàctica que s’ofertarà als instituts de la ciutat a partir del curs vinent.

L’exposició es podrà visitar a la mateixa Biblioteca de Viladecans, entre el 8 i el 30 de març del 2013. Posteriorment, itinerarà per diversos equipaments municipals i centres educatius.