La borsa d’estudis i treballs de recerca 2013 de Torelló està adreçada a treballs sobre la Festa Major o el Carnaval

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Torelló ha convocat una nova edició de la borsa d’estudi i treballs de recerca. El premi, de caràcter bianual, té com a objectiu essencial l’estímul a la investigació i a l’enriquiment del patrimoni torellonenc i el seu entorn. En aquesta edició, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torelló convoca la borsa d’estudis motivada per la voluntat de gestionar la inclusió de dues de les festes més importants i singulars del municipi en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i, si s’escau més endavant, ser declarades festes d’interès nacional.

Les bases estipulen que poden concórrer al premi qualsevol estudi o treball relatiu als orígens, evolució històrica i característiques de la Festa Major de Torelló i del Carnaval de Torelló, aprofundint així en els elements festius singulars de cada una d’elles. El contingut del treball ha d’incloure, necessàriament, la informació específica per tal que els actes festius esmentats puguin ser catalogats.

S’haurà de presentar un projecte del treball, per triplicat, adreçat a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, abans del 14 de juny de 2013. L’import de la beca és de 2.500 euros, un 25% es lliurarà en el moment de l’adjudicació, mentre que el 75% restant es lliurarà en el moment que estigui acabada la versió definitiva del projecte per a la qual l’autor té un termini d’un any, a comptar des de l’adjudicació. El veredicte es farà públic abans del 31 de juliol.

En l’última edició de la borsa d’estudi i treballs de recerca es va premiar Pasqual Bernat, que va presentar un projecte titulat ‘L’empremta dels científics. Sis estudis biogràfics de científics’, centrat en les figures de sis científics torellonencs destacats en el món de la ciència i tecnologia.

2