L'Arxiu Municipal de Casserres continua la digitalització del seu fons

L’Ajuntament de Casserres ha continuat la digitalització del seu fons municipal, una actuació que s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i que enguany suposa la digitalització d’actes municipals, padrons municipals d’habitants, llibres d’amillarament, cadastres, atermenaments, llibres de juntes i comissions municipals, decrets d’alcaldia i tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments de la província de Barcelona.

Els treballs, que es duen a terme a les pròpies instal·lacions de l’Arxiu, consisteixen en digitalitzar les actes municipals dels anys 1923 a 2009. També es digitalitzen el cens de Patiño de 1766, els llibres d’amillarament (1863-1953), els padrons municipals d’habitants i fulls padronals (1924-1996), els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent (1924-1932), el llibre d’actes de la Junta Municipal de Sanitat (1909),  les actes de la Junta Municipal d’Ensenyament (1955-1966), els llibres d’actes de la Junta Local de Primer Ensenyament (1916) i els llibres de resolucions d’alcaldia (1970-1992). En total, es digitalitzaran més de 16.000 documents que s’emmagatzemaran en suport informàtic i, més endavant, els que siguin de lliure accés, es posaran a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general a través de la xarxa.

Aquest projecte de digitalització suposa la salvaguarda d’aquesta documentació i la preservació dels originals, ja que a partir d’ara ja no serà necessari manipular-los per tal de consultar-los, de manera que es garantirà la seva conservació permanent.

A banda de la salvaguarda de la informació que contenen i de la preservació física de la documentació, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests fons documentals.