Retorn a l’Arxiu Municipal de Tiana del plànol de 1852 un cop restaurat

El taller de conservació-restauració Berta Blasi ha lliurat a l’Ajuntament de Tiana el “Plano geométrico del termino jurisdiccional de Tiana con su barrio de Montgat” de 1852 un cop acabada la seva restauració.

La restauradora, en la seva memòria, explica quina ha estat la intervenció realitzada: Separació del suport secundari (de tela), neteja mecànica en sec, neteja humida (2 immersions de 45 minuts) després de realitzar els tests de solubilitat d'elements sustentats que confirmen que les tintes no són solubles. Retirada de la resta de cola que hi havia de l'encolat de la tela sobre el paper. Seguidament al bany per immersió s'ha reaprestat el plànol per tal de retornar-li la consistència al suport. Després s'ha deixat aplanar sota pes a la premsa. Amb el plànol net s'ha iniciat la consolidació dels 8 fragments de la peça i finalment, com a sistema de presentació s'ha elaborat, a mida, una capsa-tub.

Aquesta acció s’emmarca dins del Programa de restauració que ofereix la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona als ajuntaments adherits al Programa de Manteniment i la despesa d’aquest treball ha estat compartida entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Destaquem que l’objectiu d’aquestes actuacions són la preservació i la difusió del llegat documental que dona identitat al municipi i en manté la seva memòria.

1
Etiquetes:
Tiana
1
Temes:
Exposicions