Remodelació del dipòsit d'arxiu de l'ajuntament de Montclar

Acaba de finalitzar la remodelació del dipòsit d'arxiu de l'ajuntament de Montclar, remodelació que soluciona els problemes de col·lapse imminent que tenia l’arxiu, i garanteix el seu creixement a curt i mig termini. Aquesta actuació s’ha dut a terme amb el suport del Programa complementari de millora i reforma d’equipaments locals – Equipaments culturals (Arxius) en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.

Aquesta actuació ha estat coordinada i supervisada per tècnics de l’Oficina de Patrimoni Cultural(OPC) de la Diputació de Barcelona. També foren els tècnics de l’OPC els qui ordenaren, classificaren i inventariaren els fons de l’Arxiu Municipal de Montclar entre els anys 1999 i 2000. Aquest arxiu forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de l’any 2006.

Les noves instal·lacions de l’Arxiu Municipal permeten incorporar els elements essencials per tal de garantir un correcte funcionament del Servei d’Arxiu Municipal. Així, s’hi ha adequat un espai destinat a ingrés de la documentació i un petit magatzem; el nou dipòsit s’ha equipat amb prestatgeria fixa. Els espais de treball i de despatx per a l’arxiver i la sala destinada a consultes continuen essent els mateixos.

La capacitat del dipòsit de l’Arxiu Municipal de Montclar ha passat de 40,60 a 54,60 metres lineals de prestatgeria. A banda dels fons corresponents a la documentació municipal (1862-2019), també s’hi conserven els fons del Jutjat de Pau i de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.