Finalitzada l’organització de l’arxiu municipal del Bruc

En les darreres setmanes ha finalitzat l’actualització de l’arxiu municipal del Bruc amb la formació del personal del mateix ajuntament. L’actuació, realitzada entre els mesos de desembre de 2020 i l’abril de 2021, va ser duta a terme per un arxiver extern amb la supervisió d’un arxiver itinerant de l’OPC gràcies al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Bruc i l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El tractament continuava els treballs realitzats el 2004 que van suposar l’organització i descripció de 983 unitats d’instal·lació de documentació municipal. Aquesta segona fase d’actualització es centrava en els treballs de tractament arxivístic integral de la documentació municipal que s’havia anat acumulant des de llavors: classificació, ordenació, elaboració de quadre de classificació, descripció, elaboració d’inventari i catàlegs. El volum total de la documentació tractada ha estat de 764 unitats d’instal·lació que ocupen uns 87 metres lineals, sumant-ne en les dues fases uns 204 metres lineals del dipòsit de l’arxiu.

La formació del personal de suport en la gestió de l’inventari de l’arxiu, que s’ha ampliat fins a 4.133 registres al programa GIAM de l’OPC, dona per tancat aquest mes de juliol el procés d’actualització i permet a l’Ajuntament iniciar els tràmits per acollir-se al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’OPC que garanteix a través de l’equip d’arxivers itinerants la consolidació de la gestió diària de l’Arxiu Municipal.