Encetem la formació de la XAM de 2023 amb el curs sobre L'eina de preservació digital iArxiu: definició i funcionalitats (edició virtual)

Els dies 9 i 16 de febrer vam iniciar el programa de formació de la Xarxa d’Arxius Municipals amb el curs que va tractar L'eina de preservació digital iArxiu: definició i funcionalitats, en edició virtual, impartit per en Raimon Nualart Mercadé, responsable dels serveis de tramitació interadministrativa i serveis de gestió documental i arxiu del Consorci Administració Oberta de Catalunya, amb una durada de 4 hores en total. El curs va comptar amb 47 persones inscrites i va combinar l’exposició teòrica, les demostracions en l’ús de les funcionalitats de l’iArxiu i les preguntes dels assistents, amb un desenvolupament força dinàmic en les dues sessions.

El servei d’arxiu electrònic únic que ofereix l’eina de l’iArxiu s’encarrega de gestionar les transferències majoritàriament d’expedients i documents electrònics un cop ha finalitzat la seva tramitació i també en alguns casos la documentació històrica digitalitzada. Caldria, però, no transferir còpies dels expedients i documents electrònics.

Recordem que la gestió de l’arxiu electrònic únic queda definida en el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, del Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics i ha de garantir l’autenticitat, la conservació, la integritat, la confidencialitat, la disponibilitat i la cadena de custòdia dels expedients i documents emmagatzemats, així com el seu accés (article 55.2).

Les funcionalitats de l’iArxiu es desenvolupen en el mòduls d’Ingrés, el mòdul d’Arxiu, el mòdul d’Administració (amb la gestió d’usuaris de la plataforma, de les plantilles de metadades, de les polítiques d’accés, de les polítiques de retenció i disposició, de les sèries documentals, de la consulta d’estadístiques i registre d’accions), el mòdul de Preservació (amb la gestió de polítiques de migració, consistència i ressegellat i, dels formats dels fitxers) i el mòdul de Consulta.

L’ús de l’iArxiu pot ser mitjançant integració d’administracions que tinguin gestors documentals o d’expedients (es poden veure aquí els programaris i les administracions públiques: Quines són les entitats integrades al servei iARXIU? – AOC) o sense integració, mitjançant la plataforma EACAT.

Actualment, l’iArxiu es troba en un procés d’evolució de la plataforma que esperem pugui ser més optimitzat per l’administració catalana en el seu conjunt, en l’actual procés d’implantació i consolidació de l’administració electrònica en general i de la preservació digital en particular.

Podeu consultar el Portal de suport de l’iArxiu del Consorci AOC: https://suport-iarxiu.aoc.cat/hc/ca