L’Arxiu Municipal de Súria publica l’inventari de la Societat Municipal de l'Habitatge

L'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, posa a disposició del públic l’inventari de la Societat Municipal de l'Habitatge de Súria.

Podeu accedir al mateix a través del següent enllaç: https://xam.diba.cat/wiki/fons-societat-de-lhabitatge-de-suria, on hi trobareu el quadre de classificació i l’inventari-catàleg.

La Societat Municipal d'Habitatge de Súria va ser constituïda l'any 2000 per desenvolupar la unitat d'actuació número 8 al sector nord del barri de Santa Maria. La idea inicial, gestada a partir del 1991, quan es va iniciar el procés d’urbanització de la zona de Santa Maria nord, era intervenir en el mercat de l’habitatge per tal de fer-lo més assequible a la població, moderant-ne el preu final.

El capital social inicial de la Societat va ser de 32 milions de pessetes (192.323,87 euros), aportats per l'Ajuntament i per la Diputació de Barcelona com a socis fundadors.  L’Ajuntament es va convertir en soci únic de la Societat a començaments de 2006, quan va adquirir la participació de la Diputació.

Abans, però, l’any 2003, la Societat Municipal de l’Habitatge ja havia promogut la construcció de 19 unifamiliars al barri de Santa Maria.

El 2 de desembre de 2006 es va posar la primera pedra a l’edifici que s’havia de construir al carrer del Doctor Fleming, edificació que va comptar també amb la col·laboració de Caixa de Catalunya i Proviure. Els pisos oscil·laven entre els 46 i els 67 metres quadrats i tenien entre 2 i 3 habitacions i terrassa.

El mes de març de 2007 es va obrir el període per sol·licitar els habitatges de protecció oficial destinats a joves i a gent gran. Dels 33 habitatges que incloïa la promoció, 24 es destinaren a la venda, i incloïen aparcament i traster; els 9 restants es destinaren al lloguer.

L’any 2011, l’ajuntament va procedir a la dissolució de la Societat Municipal de l'Habitatge. En aquell moment, el seu capital social era de 317.000 euros, gràcies a la venda de parcel·les que havia estat realitzada en el seu dia. Aquesta fou la quantitat que l'Ajuntament va ingressar a conseqüència del procés de liquidació.

La documentació que integra aquest fons és la pròpia generada de la gestió de a Societat. Inclou documentació relacionada amb la gestió de la societat (constitució; gestió fiscal; gestió econòmica, mercantil i comptable; secretaria; gestió de dades personals; dissolució...) i amb la gestió de les promocions que va dur a terme (programació, formulació, realització i gestió postvenda).