El projecte per l’elaboració d’un quadre de classificació per a la documentació municipal al final de la primera fase

Des de finals de l'any 2013, un grup de 21 professionals dels arxius del món local treballen per a l'elaboració d'un quadre de classificació que sigui d'utilitat pels ajuntaments catalans, independentment de la seva mida i del seu grau d'implantació tecnològica. Aquest grup, on hi ha presència de les diputacions, d'ajuntaments, de consell comarcals i d'arxius, està coordinat per la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Generalitat de Catalunya que coordina i compte també amb la col·laboració del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  

L’Oficina de Patrimoni Cultural hi és representada per en Josep Conejo, arxiver itinerant del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. També formen part del grup els arxivers Emma Vila i Aram Magrins de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, adherit a la Central de Serveis Tècnics de la XAM. I, finalment, per part de la Diputació de Barcelona, també hi és present la Fina Solà, cap d’Arxiu i Gestió Documental de la corporació.

S’acaba d’enllestir un primer esborrany del model de quadre de classificació, que en breu serà validat pel grup i que posarà fi a la primera fase del projecte. Posteriorment, aquest esborrany es posarà a disposició dels arxivers per a la seva discussió abans de la presentació del document definitiu.

Per tenir més informació sobre aquest grup de treball podeu consultar l’article següent: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/QdCM-noticia