Actualitzem els instruments de descripció de l’arxiu municipal de Sant Julià de Cerdanyola

A partir d’avui, ja són disponibles a la xarxa els instruments de descripció actualitzats de l’arxiu municipal de Sant Julià de Cerdanyola. Aquests es troben a la Comunitat Virtual de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

A part de l’actualització del fons municipal amb el quadre de classificació i l’inventari catàleg amb les unitats de descripció descrites a data de març de 2023, també s’han incorporat els instruments de descripció del fons del Jutjat de Pau. Des de la fitxa de fons podeu accedir al quadre de classificació i a l’inventari catàleg.

Disposar dels instruments de descripció és imprescindible per conèixer el contingut dels fons i d’aquesta manera poder-hi accedir i consultar-los. Per a més informació podeu consultar la pàgina de l’Arxiu municipal de Sant Julià de Cerdanyola. Aquest arxiu forma part del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de 2006.