Iniciativa de l'ajuntament de Montmeló: Testimoniem la pandèmia

El Museu i l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Montmeló fan una crida a la ciutadania perquè facin arribar tota mena d’evidències documentals sobre aquest moment excepcional que estem vivint que permetran  preservar i entendre millor els efectes actuals a les generacions futures.

Amb aquesta iniciativa es vol incentivar un procés de documentació proactiva que permeti disposar en un futur d’una memòria social directament construïda per la ciutadania. El seu objectiu és preservar els testimonis de la memòria oral que ajudin a interpretar l’impacte de la pandèmia.

Aquest fons material pot ser molt divers. Es poden enviar fotografies, vídeos, cartells, dibuixos en paper que testimonien aquest episodi històric. Interessen, especialment, documents i testimonis de les diverses experiències i els efectes socials que ha tingut la crisi al poble: iniciatives solidàries, xarxes de col·laboració, canvis en els espais i paisatges, empreses, organitzacions o entitats que han emès algun tipus de document sobre les mesures preses davant la situació, experiències personals i familiars relacionades amb el confinament (com s’ha viscut l’estat d’alarma, que s’ha fet durant el confinament, que ha canviat al voltant....), etc.

El material aportat es pot dirigir a arxiu@montmelo.cat o museu@montmelo.cat i serà molt útil per a les generacions futures, que a través de la documentació cedida podran conèixer la realitat viscuda durant la pandèmia del coronavirus al poble.

L’arxiu municipal de Montmeló forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals des de l’any 2015.