Imatges de Vilalleons i de Puig-l’agulla de l’any 1948. Donació d’una pel·lícula amateur a l’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta

L'Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta ha rebut una pel·lícula filmada per Miquelina Fiter on hi apareixen imatges d’una processó que va de Vilalleons fins a Puig-l’agulla l’any 1948. La donació l’ha fet Josep Fiter Riera, fill de Miquelina Fiter Rosaura. La Miquelina, nascuda a Calldetenes, va comprar una càmera de filmar i es dedicava a fer filmacions de les diverses sortides i viatges que feia. Filmava amb una càmera de 16 mm i va ser una dona molt prolífica a l’hora de fer filmacions, cosa poc habitual a l’època. Va morir l’any 1994 i l’extens fons audiovisual el va passar a gestionar el seu fill Josep Fiter que va fer donació de tot el fons a la Filmoteca de Catalunya, on el van digitalitzar i on actualment conserven els originals. En adonar-se que en una de les pel·lícules hi apareixien imatges de Vilalleons i Puig-l’agulla, en Josep Fiter es va posar en contacte amb l’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta per tal de donar una còpia digitalitzada de la pel·lícula.

La pel·lícula rebuda a l’Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta és una còpia digital de l’original bobina de 16 mm, format AVI, 651 Mb. Té una durada de 4,32 minuts. Ha estat inventariada i ja està a disposició pública per a poder consultar-la.

A l’aplec de Puig-l’agulla d’enguany, celebrat el Dilluns de Pasqua, 18 d’abril de 2022, es va aprofitar per fer la presentació de la pel·lícula als veïns del poble, i va comptar amb la presència de Josep Fiter Riera.

L'Arxiu Municipal de Sant Julià de Vilatorta forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Des de l’any 2004 forma part del Programa de manteniment dels arxius municipals.