L'Arxiu Municipal de Gelida rep la donació del fons de l'arquitecte Armand Mas Tulla

Els descendents de l'arquitecte gelidenc Armand Mas Tulla acaben de signar el conveni  amb l'Ajuntament per fer donació de la documentació que l'arquitecte tenia a la casa familiar del municipi i el seu ingrés a l'arxiu municipal. El conveni, aprovat per la Junta de Govern Local el passat 8 de febrer, també inclou la cessió dels drets d'explotació d'aquesta documentació.

La donació està formada per la documentació preparatòria per fer els projectes, els informe, els estudis que l'arquitecte tenia encarregats. El fons té un abast cronològic que va des de  l'any 1950 fins a 1987, malgrat que es pot trobar algun plànol anterior aquestes dates.  El volum total és de 15 metres de documentació, repartida entre 72 capses de DIN A3 i de DIN A4 , 25 capses telescòpiques i  12 paquets de plànols, més  un planera amb 193 plànols .

Els projectes  que es poden trobar són molt variats, n'hi ha d'urbanístics, d'industrials, d'habitatges, d'equipaments i de comerços. L'àmbit geogràfic, també és molt variat, es poden trobar projectes de Gelida, Barcelona, Martorell,  Castelldefels o Andorra entre d'altres.  Cal destacar que hi ha la documentació preparatoria de les obres més representatives que Armand Mas va fer a Gelida, com ara és la reforma de la façana de la Casa de la Vila o la redacció del primer Pla General d’Ordenació Urbana de Gelida, de l’any 1958.Aquesta documentació no és la totalitat del fons de l'arquitecte, ja que els projectes oficials i definitius s'han de trobar als arxius de les organitzacions que  van aprovar-los.  L'interès d'aquest fons es poder veure el procés creatiu de l'arquitecte, quina era la idea inicial  i el seu procés de treball. 

El tractament d'aquest fons s'ha realitzat conjuntament entre l'Ajuntament de Gelida i l'Oficina de Patrimoni Cultural, ja que l'Arxiu Municipal de Gelida forma part de la Xarxa d'Arxius Municipals des del 2005. Els treballs han consistit en l'elaboració del quadre de classificació i l'inventari de la documentació, així com la instal·lació en correctes condicions de conservació, per la qual cosa s’ha comprat material de conservació adequat a les característiques  i els formats dels documents.