Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Julià de Cerdanyola. L’Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 822 76 67 o st.juliac@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Julià de Cerdanyola conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Julià de Cerdanyola

          Fons de l'Administració Local                                                                                      

101    Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

          Fons públics no municipals                                                                                        

201    Jutjat de Pau de Sant Julià de Cerdanyola

          Fons privats                                                                                                                    

304    Germandat de Sant Llorenç o Sant Julià (1907-1914), (0,1 m.)

305    Colla de Geganters (1985-1996), (0,12 m.)

306    Cambra Agrària Provincial (1919-1922), (0,1 m.)

307    Grup de Teatre el Forcat (1990-2000), (0,5 m.)

308    Cinema Parroquial (1955-1963), (0,12 m.)

309    Parròquia (1939-1970), (1,32 m.)