Arxiu Municipal de La Quar

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de La Quar és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de La Quar. L'Arxiu Municipal de La Quar forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2019.

 

Serveis

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació
 

Consulta

Ajuntament de La Quar

Antoni Raurell, 1

08619 LA QUAR

Horaris de consulta: dilluns de 16 a 19 h

Consultes i informació: 93 824 20 29 o quar@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de La Quar conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de La Quar

 

          Fons de l'Administració Local                                                                                                     

101   Ajuntament de La Quar

          Fons públics no municipals                                                                                                       

201   Jutjat de Pau de La Quar

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment