L'arxiu municipal de Sant Llorenç d’Hortons estrena pàgina web

L’Arxiu Municipal de Sant Llorenç d’Hortons compta amb un lloc propi al web municipal des del mes de setembre. La pàgina posa a disposició de la ciutadana la informació bàsica sobre els equipaments i els serveis que s'ofereixen. També hi ha diversos enllaços des d'on es poden consultar els fons custodiats a l’arxiu, els seus instruments de descripció, la documentació digitalitzada i els enllaços als Portal de Transparència.

Aquesta iniciativa vol fer més propers els arxius del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals al conjunt de la ciutadania.