Arxiu Municipal de Sant Llorenç d’Hortons

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Llorenç d’Hortons  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Llorenç d’Hortons. L´Arxiu Municipal de Sant Llorenç d’Hortons forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

Major, 36

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 771 60 00 o st.llorensh@diba.cat

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Llorenç d’Hortons conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Llorenç d’Hortons


Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

 Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau (1844 – 1993), 2 76 m.

 Fons privats

301        Hermandad de labradores y ganaderos/ Cambra agrícola, (1963 – 1979), 2 m.

303        Delegació local de la  Falange, (1939 – 1953), 0,23 m.

304        Ca n'Esteve de la Riera, (1937 – 1938), 0, 34 m.

305        Pere Canals (1731 – 1934), 0,34m.

306        Agrupació Coral Primavera, (1952-1973),  0,11 m.

307        Societat coral Hortonenca, (1941-1960),  0,11 m.

 Col·leccions

902        Col·lecció fotogràfica    1 m.